xoves, 10 de outubro de 2019

Estadía de investigación no Institute for Musculoskeletal Health

Imágenes
A profesora Lidia Carballo Costa vén de rematar unha estadía de investigación de 4 meses no Institute for Musculoskeletal Health, da Universidade de Sydney, baixo a supervisión de Anne Moseley, cofundadora de PEDro. Durante a estadía, a profesora analizou o contido desta base de datos de fisioterapia baseada na evidencia dende diferentes puntos de vista, incluíndo as diferenzas entre investigadores segundo o seu xénero. Ademais, tivo a oportunidade de asistir a varios seminarios de investigación na Facultade de Health Sciences e no propio instituto, onde presentou os resultados destes estudos de investigación.

La profesora Lidia Carballo Costa acaba de terminar una estancia de investigación de 4 meses en el Institute for Musculoskeletal Health, de la Universidad de Sydney, bajo la supervisión de Anne Moseley, cofundadora de PEDro. Durante la estancia, la profesora analizó el contenido de esta base de datos de fisioterapia basada en la evidencia desde diferentes puntos de vista, incluyendo las diferencias entre investigadores según su género. Además, tuvo la oportunidad de asistir a varios seminarios de investigación en la Facultad de Health Sciences y en el propio instituto, donde presentó los resultados de estos estudios de investigación.