martes, 27 de setembro de 2016

Premios UDC a la excelencia académica en el bachiller

O 19/09/2016 foi publicada a 12ª EDICIÓN DE PREMIOS UDC Á EXCELENCIA ACADÉMICA NO BAHARELATO, CURSO 2016/2017, que pode consultar na seguinte ligazón:

http://www.udc.es/admision_bolsas/axudas/bolsasUDC/2016/prembach1617.html

O fin de prazo de presentación de solitudes remata ás 14:00 h do 10/10/2016.

Estes premios recompensan aos mellores alumnos procedentes do Bacharelato que se matriculan na UDC. Ao seren estudantes de 1º por primeira vez, as persoas que poden solicitar esta convocatoria, agradézolle que dea a máxima difusión entre o alumnado do primeiro curso das titulacións impartidas nos centros propios da Universidade da Coruña.