luns, 26 de setembro de 2016

Nova convocatoria de prazas de mobilidade, curso 2016-2017

Máis información
Máis información
Estimado estudantado:

Infórmolle que se publicou na Web da ORI en http://www.udc.es/ori/inf_estudiantes_UDC/mobilidade_internacional/index.html , a terceira convocatoria (xeral aberta) de mobilidade internacional (Erasmus+, Bilateral) para estudantes da UDC, para o curso 2016/17. Como é unha convocatoria xeral aberta, os prazos de solicitudes son os especificados no punto 17 da convocatoria que remata, en todo caso, o 31 de decembro de 2016. Infórmolle que se publicou na Web da ORI en En xeral, as mobilidades solicitadas terán que ser mobilidades a realizar no segundo semestre 16/17 (punto 3ºA)7. da convocatoria.

Un saúdo

Profra. Lidia Carballo Costa