Equipo de Goberno

DECANATO
Decana
 • Dna. María Luz González Doniz
Vicedecano
 • D. Francisco José Senín Camargo
Secretario Académico
 • D. Antonio José Souto Gestal

DPTO. FISIOTERAPIA, MEDICINA E CIENCIAS BIOMÉDICAS 
Directora do Departamento
 • Dna. Sonia Souto Camba
Secretaria do Departamento
 • Dna. Ana Lista Paz

PRÁCTICAS EXTERNAS  CURRICULARES Y NO CURRICULARES
Coordinador Xeral de Prácticas Externas
 • D. Francisco José Senín Camargo
Coordinadora de EECC I / Titora académica
 • Dna. Socorro Riveiro Temprano
Coordinadora de EECC II / Titora académica
 • Dna. Asenet López García

SERVIZO PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS
Responsable do Centro
 • Dna. Olalla Bello Rodríguez

COORDINADORES DO MESTRADO
Coordinadora do Título
 • Dna. Jamile Vivas Costa

COMISIÓNS DELEGADAS
COORDINADORES DO GRAO
Coordinadora do Título
 • Dna. Asenet López García
Coordinadora 1º Curso
 • Dna. Isabel Raposo Vidal
Coordinadora 2º Curso
 • Dna. Olalla Bello Rodríguez
Coordinadora 3º Curso
 • D. Marcelo Chouza Insua
Coordinador 4º Curso
 • D. Sergio Patiño Núñez

COORDINADORES DA FACULTADE

PAT (Plano de Acción Titorial)
 • Dna. Sandra Martínez Bustelo
Mobilidade
 • Coordinadora Dna. Verónica Robles García
 • Titora Dna.Zeltia Naia Entonado
Laboratorios
 • D. Francisco José Senín Camargo
Programa Alumnos Colaboradores
 • Dna. Verónica Robles García
UDC Saudable
 • Dna. Alicia Martínez Rodríguez
Área de Deporte
 • D. Fernando Ramos Gómez
Proxecto Green Campus
 • Dna. Andrea Seijo Ares
Representante Oficina de Igualdad de Género
 • Dna. Zeltia Naia Entonado
Calidade
 • Dna. Sabela Rivas Neira