luns, 19 de setembro de 2022

Seminarios de Formación da Biblioteca de Oza

 

A Biblioteca Universitaria de Oza, no marco das actividades do Plan de Acción Titorial (PAT) da Facultade de Fisioterpia, dirixirá accións formativas para os usuarios e específicamente deseñadas para os estudantes de segundo e terceiro curso do grao en Fisioterapia.


Os seminarios formativos, que correrán a cargo do bibliotecario D. Javier Uranga, terán lugar nas seguintes datas e espazos:
  • NOVA DATA! - XOVES 22 DE SETEMBRO DE 2022 12:30 -14:00 h. - Aula 2
    • Curso de formación de la Biblioteca de Oza, Nivel Intermedio 
    • Dirixido a estudantes de 2º curso do Grao en Fisioterapia

  • MARTES 13 DE SETEMBRO DE 202210:00-11:30 h. - Aula Magna
    • Curso de formación da Biblioteca de Oza, Nivel Avanzado
    • Dirixido a estudantes de 3º curso do Grao en Fisioterapia