luns, 15 de maio de 2017

ISS - Cursos Inglés

Achégase información sobre o curso en inglés para fisioterapeutas que se oferta na UDC nesta edición da International Summer School. Estes cursos son moi recomendables para ter unha experiencia internacional sen saír do país, xa que hai estudantes doutras nacionalidades. Os cursos son convalidables por unha materia optativa de 3º ou 4º.
Toda a información nos enlaces: