xoves, 1 de decembro de 2016

Seminario informativo de Mobilidade

Información
A coordinadora de mobilidade da Facultade de Fisioterapia, Lidia Carballo Costa, presentará os programas e resolverá as dúbidas académicas que xurdan, orientando sobre os diferentes destinos e a súa viabilidade.