luns, 25 de abril de 2016

Conferencia

Os Concellos como xestores e proveedores da Atención Sociosanitaria

Relatores

D.ª Begoña Roldós Iglesias
Concelleira de Cultura, Política Lingüística, Deportes e Participación Cidadá – Concello de Mugardos

D. Juan Domingo de Deus Fonticoba
Alcalde – Concello de Mugardos

D.ª Mónica Martínez Regueiro
Concelleira delegada da Comisión de Benestar, Igualdade e Sanidade – Concello de Mugardos

Jueves 28 de abril
Salón de actos
17:30 horas
Entrada gratuita